Mongolian Wool Craft

Ноосон зангилаа дундын хоршоо

Ноосон зангилаа дундын хоршоо нь Улаанбаатар Дархан Сэлэнгэ 10 хоршоод 1 төрийн бус байгууллагын санаачлагаар 2006 оны 6р сард байгуулагдсан. Одоогоор нийт Улаанбаатар Дарханы хэмжээнд нийт 13 анхан шатны хоршоо 1 төрийн бус байгууллагын 200 гаруй үйлдвэрлэгчидтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус гишүүн хоршоод нь Норвегийн тусламжийн байгууллагын эсгий, сүлжмэлийн сургалтыг төгссөн 200 гаруй өрхийн үйлдвэрлэгчдийг эгнээндээ хамруулсан.

Шинэ мэдээ

  • “Christmas day” өдөрлөг

    Date: 2013-10-07 06:04:11

    Ноосон зангилаа дундын хоршооны үйл ажиллагаа болон бусад үйлдвэрлэгч хоршоодын үйлдвэрлэлийг...

Шинэ бүтээгдэхүүн